• Prijava završnog ispita za jesenski rok 8.07.2019. do 10,00 sati u Tajništvu
  • Učenici predaju završni rad mentorima do 10.07.2019.
  •  Prijava i predaja završnog rada u urudžbeni zapisnik škole 23.08.2019. do 9,00 sati – prijavu vrše razrednici
  • Sjednica Prosudbenog odbora 26.08.2019. u 11,00 sati (utvrđivanje popisa učenika koji su stekli uvjete za pristupanje obrani završnog rada)
  • Obrana završnog rada 27.08.2019.
  • Sjednica Prosudbenog odbora 30.08.2019. u 11,15 sati utvrđivanje konačne ocjene izradbe, obrane i općeg uspjeha završnog ispita
  • Podjela završnih svjedodžbi 3.09.2019.

Predsjednik prosudbenog povjerenstva: Ivan Janković, prof

Skip to content