• Prijava završnog ispita za jesenski rok 6.07.2018. do 10,00 sati u Tajništvu
  • Učenici predaju završni rad mentorima do 9.07.2018. 20. – 22. 08. 2018. jesenski popravni rok (prijava popravka do 6.07.)
  • Prijava i predaja završnog rada u urudžbeni zapisnik škole 24.08.2018. do 9,00 sati – prijavu vrše razrednici
  • Sjednica Prosudbenog odbora 27.08.2018. u 11,00 sati (utvrđivanje popisa učenika koji su stekli uvjete za pristupanje obrani završnog rada)
  • Obrana završnog rada 27. i 28. 08.2018.
  • Sjednica Prosudbenog odbora 31.08.2018. u 11,30 sati utvrđivanje konačne ocjene izradbe, obrane i općeg uspjeha završnog ispita
  • Podjela završnih svjedodžbi 4.09.2018.

Predsjednik prosudbenog povjerenstva: Ivan Janković, prof.

Skip to content