U Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije 27.12.2019. potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za uspostavu infrastrukture Regionalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Karlovac u podsektoru elektrotehnike i računalstva. Vrijednost projekta pod nazivom „RCK KaRijERA“ iznosi 25.740.958,05 kuna, a isto toliko iznosi bespovratna potpora od strane EU.

Sredstva su dodijeljena temeljem poziva “Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja” financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Operativnog programa Konkurentnosti i kohezija 2014.-2020.

Centri kompetentnosti su mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, a provedba projekta omogućit će kvalitetniju stručnu nastavu i osigurati prostorne kapacitete u kojima će učenici stjecati nova znanja i vještine potrebne na tržištu rada. Projekt je potpora reformi strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Projekt će se provesti u partnerstvu s Karlovačkom županijom, Elektroindustrijskom i obrtničkom školom Rijeka, Srednjom školom Slunj te Obrtničkom i tehničkom školom Ogulin.

Opći cilj projekta jest poboljšati kvalitetu obrazovanja i osposobljavanja učenika i odgojno – obrazovnih radnika u ustanovama za strukovno obrazovanje sa svrhom stvaranja suvremenog, relevantnog i na tržišnim potrebama utemeljenog obrazovanja i osposobljavanja u podsektoru elektrotehnike i računalstva.

Specifični ciljevi projekta su:

1. Stvaranje prostorno tehničkih kapaciteta Tehničke škole Karlovac i Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka u podsektoru elektrotehnike i računalstva u skladu s potrebama realnog sektora, za stjecanje znanja, vještina i kompetencija potrebnih za uspješno uključivanje na tržište rada.

2. Stvaranje mreže partnerstva i suradnje između obrazovnog, gospodarskog, javnog i civilnog sektora na području Karlovačke i Primorsko goranske županije, kao i suradnje između dviju Županija, u svrhu unaprjeđenja strukovnog obrazovanja u podsektoru elektrotehnike i računalstva i njegovog usklađivanja s potrebama tržišta rada.

3. Podizanje svijesti o važnosti učeničkih kompetencija i ulozi strukovnih zanimanja u gospodarskom razvoju Karlovačke i Primorsko goranske županije kroz uspostavu regionalnog centra kompetentnosti i partnerske institucije u podsektoru elektrotehnike i računalstva.

Projektne aktivnosti odnose se na rekonstrukciju, adaptaciju i prilagodbu objekata, opremanje objekata i edukacije na specijaliziranoj opremi, promociju i vidljivost, provođenje horizontalnih načela te upravljanje projektom. Očekivani rezultati projekta su uspostavljena infrastruktura Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru elektrotehnike i računalstva te postignuta opremljenost Regionalnog centra Projekt je financirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. kompetentnosti i partnerske institucije suvremenom specijaliziranom opremom u skladu s realnim sektorom. Regionalni centar kompetentosti u podsektoru elektrotehnike i računalstva bit će smješten na 2. katu zgrade Oružarne na Trgu bana Josipa Jelačića u Karlovcu, što će doprinjeti revitalizaciji gradske Zvijezde.

Razdoblje provedbe projekta započinje 07. siječnja 2020. godine i traje do 27. travnja 2023. godine. Za upravljanje projektom bit će zadužena Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije koja je u suradnji s Tehničkom školom Karlovac i Karlovačkom županijom izradila projektnu prijavu.

 Eu-karijera1

 

Skip to content