Na području Karlovačke županije, a s ciljem poticanja mjera prevencije i borbe protiv nasilja nad ženama uključujući i nasilje u obitelji, provodi se kampanja pod nazivom „Živimo život bez nasilja“. Cilj kampanje je senzibilizirati učenike, te potaknuti žrtve da prijave obiteljsko nasilje i prekinu šutnju o nasilju.  Predavanja na tu temu će se održati za učenike završnih razreda 11., 15. i 18. studenog u učionici 36 prema naknadnom rasporedu. Učenici će isto tako biti upoznati i s Protokolom o postupanju u slučaju nasilja nad ženama i u obitelji, kao i dužnostima državnih tijela kod slučajeva nasilja.

Skip to content