Elektrotehničar

Elektrotehničar obavlja poslove tehničkog projektiranja, proizvodnje i kontrole različitih elektrotehničkih proizvoda.

Može raditi u pripremi razvojne tehnološke i operativne dokumentacije proizvoda u raznim telekomunikacijskim poduzećima, elektroindustriji i elektroprivredi.

Uz pomoć drugih stručnjaka izrađuje sheme, sastavlja tehničke proračune i izrađuje crteže dijelova nekog elektrotehničkog uređaja; određuje način, potrebne materijale te odgovarajuće alate i strojeve za izradu određenog proizvoda; konstruira i montira složene uređaje te obavlja ispitivanja i kontrolu elektrotehničkih proizvoda i njihovih dijelova.

Također, može raditi na održavanju elektroenergetskih strojeva, uređaja i opreme; planiranju, konstruiranju i praćenju izgradnje električnih mreža te na ispitivanju i održavanju električnih generatora, energetskih transformatora i agregata. Poslovi uključuju i popravak neispravnih uređaja i elektrotehničkih aparata.

Elementi vrednovanja
  • Prosjek ocjena svih nastavnih predmeta zaokružen na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja (maximalni broj bodova =20,00)
  • Hrvatski jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
  • Matematika (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
  • Strani jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
  • Fizika (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
  • Kemija (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
  • Tehnička kultura (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)

Ukupni maximalni broj bodova: =80,00

Minimalni broj bodova (Bodovni prag) za upis u ovo zanimanje: nema bodovnog praga.

Dodatni bodovi

1; 2; ili 3. osvojeno mjesto kao član skupine, u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, na državnom ili međunarodnom natjecanju u znanju iz: Hrvatskog jezika, Matematike, Stranog jezika, Fizike, Natjecanje iz područja informatike – računalstva (Infokup – po izboru škole), te Tehničke kulture.

Zdravstveni uvjeti

Uredan vid, dubinski (prostorni) vid i raspoznavanje boja, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno, emocionalno i psiho-motoričko funkcioniranje, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog i dišnog sustava.

Posebni uvjeti
  • obvezna Liječnička svjedodžba Medicine rada o nepostojanju kontraindikacija za željeno zanimanje
Električar
Skip to content