U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, 03.07.2020. godine, potpisani su Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za uspostavu dva Regionalna centra kompetentnosti u strukovnom obrazovanju Tehničke škole Karlovac u podsektorima strojarstvo te elektrotehnika i računalstvo.

Vrijednost projekta pod nazivom „STRuKA i TI “ iznosi: 27.623.493,09 HRK, dok je vrijednost projekta pod nazivom „KaRijERA i JA “ 31.792.709,24 HRK. EU financiranje oba projekta iznosi 100%.

Sredstva su dodijeljena temeljem poziva „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda (ESF), Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Ovi projekti predstavljaju nastavak dvaju projekata Uspostave infrastrukture Regionalnih centara kompetentnosti (rekonstrukcija i opremanje), koji su trenutno u provedbi, čime sveukupna investicija za potrebe Regionalnih centara kompetentnosti Tehničke škole Karlovac iznosi 105 milijuna kuna.

Centri kompetentnosti su mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, a provedba projekata omogućit će izradu i razvoj novih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i kurikuluma, veću zastupljenost praktične nastave na specijaliziranoj opremi tj. učenja temeljenog na radu u redovnoj nastavi, edukaciju profesora nastavnika i stručnihsuradnika, razvoj formalnih i neformalnih programa obrazovanja odraslih kao i osoba s invaliditetom te učenika s teškoćama. Projekti su potpora reformi strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Projekti će se provesti u partnerstvu s Karlovačkom županijom te brojnim drugim partnerima iz obrazovnog, gospodarskog i civilnog sektora.

Opći cilj projekata je uspostaviti organizacijske i programske uvjete Regionalnih centara kompetentnosti u podsektorima strojarstva i elektrotehnike i računalstva koji će unaprijediti

mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslima polaznicima i povećati interes za strukovna zanimanja u Karlovačkoj županiji.

Razdoblje provedbe projekata je od: 26.02.2020. do 27.12.2023. godine

Za cjelokupnu pripremu obje projektne prijave na natječaj bila je zadužena Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije.

Skip to content