Projekt STRuKA i TI

Projekt STRuKA i TI

Projekt STRuKA i TI

Projekt „STRuKA i TI“ odnosi se na rješavanje problema sustava strukovnog obrazovanja u vidu zastarjelosti standarda zanimanja i kvalifikacija, kurikuluma, programa osposobljavanja i usavršavanja odraslih i osoba s invaliditetom u podsektoru strojarstva. Regionalni centar kompetentnosti u podsektoru strojarstva bit će smješten na 1. katu zgrade Oružarne u samom centru grada Karlovca.
Provedba ovog projekta omogućit će razvijanje kvalitetnih kadrova koji će kroz školovanje ovladati svim vještinama i kompetencijama koje su tražene od strane realnog sektora. Broj učenika uskladit će se s potrebama tržišta rada te će se nakon završetka školovanja moći uspješno uključiti na regionalno tržište rada.

Projekt RCK KaRijERA

Projekt RCK KaRijERA

Projekt RCK KaRijERA

Projekt „RCK KaRijERA“ odnosi se na uspostavu prostorno tehničkih uvjeta Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru elektrotehnike i računalstva (izgradnja, adaptacija i opremanje) te stvaranje mreže suradnje između različitih sektora na području Karlovačke i Primorsko goranske županije.

Regionalni centar kompetentnosti u podsektoru elektrotehnike i računalstva bit će smješten na 2. katu zgrade Oružarne u samom centru grada Karlovca.

Provedba ovog projekta omogućit će razvijanje kvalitetnih kadrova koji će kroz školovanje ovladati svim vještinama i kompetencijama koje su tražene od strane realnog sektora te koji će se nakon završetka školovanja moći uspješno uključiti na regionalno tržište rada.

Također, u novouređenim i opremljenim prostorima u partnerstvu s ključnim dionicima moći će se razvijati i provoditi programi strukovnog obrazovanja, programi formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih te programi za učenike s teškoćama i osobe s invaliditetom, u skladu s načelima osiguravanja kvalitete i relevantnosti za potrebe tržišta rada.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave u projektu "RCK KaRijERA"

21.01.2020.  pozivrck_karijera1

Izmjene Poziva na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave u projektu "RCK KaRijERA"

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude i Zapisnik o otvaranju ponuda za projekt RCK KaRijERA

Pojašnjenja predmeta nabave Poziva na dostavu ponuda u projektu "RCK KaRijERA"

30.01.2020.  pojasnjenje_karijera

Logo RCK KaRijERA

31.03.2020. RCK_karijera_logo

Letak RCK KaRijERA

01.04.2020. letak_karijera2

Projekt RCK STRuKA

Projekt RCK STRuKA

Projekt RCK STRuKA

Projekt „RCK – STRuKA“ odnosi se na uspostavu prostorno tehničkih uvjeta Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru strojarstva (izgradnja i opremanje) te stvaranje mreže suradnje između obrazovnog, gospodarskog i civilnog sektora. Regionalni centar kompetentnosti u podsektoru strojarstva bit će smješten na 1. katu zgrade Oružarne u samom centru grada Karlovca.

Regionalni centri kompetentnosti su mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojima će se provoditi programi redovitog strukovnog obrazovanja, programi stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja te drugi oblici formalnog i neformalnog obrazovanja (učenje temeljeno na radu, natjecanja i prezentacije znanja i vještina…)

Provedba ovog projekta omogućiti će razvijanje kvalitetnih kadrova koji će kroz školovanje ovladati svim vještinama i kompetencijama koje su tražene od strane realnog sektora te koji će se nakon završetka školovanja moći uspješno uključiti na regionalno tržište rada. Također, u novouređenim i opremljenim prostorima u partnerstvu s ključnim dionicima moći će se razvijati i provoditi programi strukovnog obrazovanja, programi formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih te programi za učenike s teškoćama i osobe s invaliditetom, u skladu s načelima osiguravanja kvalitete i relevantnosti za potrebe tržišta rada.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave u projektu "RCK STRuKA"

21.01.2020.  pozivrck_struka1

Izmjena Poziva na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave u projektu "RCK STRuKA"

24.01.2020.  rckstruka_izmjena1

Pojašnjenja predmeta nabave Poziva na dostavu ponuda u projektu "RCK STRuKA"

30.01.2020. pojasnjenje_struka

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude i Zapisnik o otvaranju ponuda za projekt RCK STRuKA

Logo RCK STRuKA

31.03.2020. RCK_struka_logo

Letak RCK STRuKA

31.03.2020. letak_struka2

Skip to content